Hoerca_KING

Restaurant Amsterdam verbouwing en interieurconcept 152m²

 

Horeca

Het komt vaak voor dat een ruimte volgens uw ondernemingsvisie niet voldoet en moet worden verbouwd of heringericht. Soms is een bouwvergunning nodig of een herinrichting van het interieur die aan uw visie aansluit.

Met diverse ervaringen met horecaopdrachten, vertaal ik uw eisen en wensen naar een ontwerp. Ik integreer altijd hoogwaardige componenten en materialen, met aandacht voor betrouwbaarheid en optimaal bedieningsgemak, esthetica, verlichting, veelzijdige mogelijkheden, akoestiek, audiovisuele- en ICT- oplossingen.

Als Verbouwings-Architect onderscheid ik me door een op maat gesneden ontwerpproces. De wensen en eisen van mijn klanten zijn altijd mijn uitgangspunt, een doel dat ik nastreef en behaal. Elk succesvolle verbouwing vraagt een goede voorbereiding. Om die reden pas ik mijn werkwijze aan uw opdracht aan.

Ik kan u ook adviseren bij de selectie van een aannemer offertes vergelijken. Indien nodig begeleid ik u en de aannemer tijdens de uitvoering, zodat technische-, esthetische- en kostenaspecten conform ontwerpuitgangspunten afgehandeld worden.