KING_Splitsings

Splitsingstekening

Een splitsingstekening verbeeldt de grenzen tussen de ruimten voor privé- en gemeenschappelijk bezit, en is zoals de splitsingsakte van de notaris een juridische document gedeponeerd bij het Kadaster. De privéruimten zijn in dikke lijnen aangegeven (woning, berging, parkeerplaats).

Ik werk overal in Nederland tegen een scherpe prijs met een vast tarief:

  • €250.- inclusief BTW en drie appartementsrechten per oorspronkelijk kadastraal object, met huidige splitsingstekening*.
  • €30,- per appartementsrecht, met huidige splitsingstekening*.
  • *Prijzen zijn exclusief btw, print- en verzendkosten.

Binnen twee weken krijg u een concept splitsingstekening, na goedkeuring wordt binnen één week de definitieve splitsingstekening gemaakt. De splitsingstekening wordt vervaardigd volgens de inschrijvingsvereisten van artikel 5 en 6 van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 en volgens de richtlijnen Kadaster.

Stappen:

Stap 1: De opdrachtgever stuurt de huidige splitsingstekening of bouwarchieftekeningen en de kadaster situatietekening aan mij. Deze gegevens vormen samen de basis voor de splitsingstekening.

Stap 2: KING maakt een concept splitsingstekening en stuurt deze in pdf formaat aan u en de notaris.

Stap 3: De notaris controleert deze tekening samen met de opdrachtgever. Het kan zijn dat de begrenzingen onduidelijk, deze kunnen dan verbeterd worden in de splitsingstekening.

Stap 4: KING maakt de definitieve splitsingstekening. De splitsingstekening wordt in pdf formaat aan de notaris en opdrachtgever geleverd, zodat de akte van splitsing ingediend kan worden.

Voor meer informatie kijk naar www.splitsingstekening.org